Iz istorije kluba

Počeci radioamaterizma u Bačkom Petrovcu datiraju tridesetih godina prošlog veka. Krajem 1948. godine počeo je sa radom tehnički kružok, koji je kasnije prerastao u Radio klub "Edison" koji je okupljao pretežno omladinu iz redova zemljoradnika i zanatlija. Organizovana su predavanja iz oblasti radiotehnike a u praktičnom radu je korišćen elektromaterijal iz rashodovanih vojnih radio-uređaja, ali dalje od toga se nije otišlo. Klub je nekoliko puta menjao lokaciju, da bi na kraju ostao bez prostorija i time prestao sa radom. Iz tog perioda treba spomenuti entuzijaste: Ondreja Labata, Pavla Ganjija, Ondreja Snidu, Samuela Lačoka, Štefana Ožvata i Jana Bendu. Istovremeno 1956/57. godine u gimnaziji u Bačkom Petrovcu pocele su sa radom sekcije narodne tehnike, naročito radioamateri i fotoamateri, koje je vodio profesor tehnike Samuel Lomen, ali je taj rad ostao samo u okviru gimnazije.


Dana 5. marta 1967. godine osnovan je Radio klub "Petrovec". Uz dosta poteskoća, sa radom je počeo tek krajem 1969. godine, kada je na insistiranje tadašnjih učenika gimnazije Juraja Andrašika i Vladimira Lačoka, organizovan prvi kurs za radio-operatore i radio-konstruktore. Kurs su vodili profesori Samuel Lomen i Branislav Spevak iz oblasti radio-tehnike i elektrotehnike i Pavel Hmirak iz radio-telegrafije. Bilo je više od 40 polaznika, koji su 1970. godine položili ispit za radio-operatore C i D kategorije, kao i za radio-konstruktore. Bili su to prvi radio-operatori u Bačkom Petrovcu. Nakon toga. profesor Lomen je sagradio kratkotalasni primo-predajnik za 3,5 i 7 MHz snage 25 W i po prvi put je otišao u etar pozivni znak YU1AJM (sada YU7AJM). Radilo se samo CW. Kasnije je kupljen Heathkit HW-101 i Yaesu FT-200, tako da se radilo i SSB. Interesovanje za radioamaterizam je bilo veliko, i kursevi su se održavali svake godine. Položene su i prve B klase radio-operatora, tako da su u to vreme počeli sa radom na KT opsegu Jan Paulini YU1ODX (sada YU7HC), Samuel Lomen YU1OCM, Vladimir Lačok YU1ODZ (sada YU7YZ) a kasnije Pavel Hmirak YU1ODW (YU7DW) i Štefan Ožvat YU1ODY (YU7ODY), koji je prvi radio na UKT na 144 MHz tada samo AM. Klub je nekoliko godina radio u gimnaziji, nakon čega je više puta menjao lokaciju, pa je jedno vreme bio i bez prostorija, što se odrazilo i na celokupan rad. U tom periodu bili su još aktivni: Pavel Franka (YU1ODV i YU7FP), Daniel Lekar (YU1ODU), Ondrej Zatroh (YU1OCL), Jan Lekar, Jan Lačok, Pavel Červeni, Pavel Vrbovski, Vladimir Fejđi, Vladimir Pucovski st. YZ7VP i Karol Bartoš YU7MC. Neki od gore navedenih nažalost nisu vise među nama.


Godine 1984. dobijene su prostorije u staroj osnovnoj školi. Prostorije su bile u jako lošem stanju, tako da je izvršena kompletna adaptacija. Višemesečni rad se isplatio i klub je ponovo aktiviran. Nabavljen je nov nameštaj, antene TH-3 junior, W3DZZ, delta loop, YU0B, radio-uredjaji Kenwood TS-430S i TR-751E, kompletna učionica za obuku telegrafista, merni instrumenti, knjige, elektromaterijal i dugo. Organizuju se kursevi, održavaju radioamaterske veze i učestvuje se na takmičenjima. Saradjuje se sa osnovnim školama i gimnazijom Jan Kollar, gde se vrši obuka učenika iz radio-goniometrije. Otvorena je i PPS u MZ Gložan, koja je radila sa pozivnim znakom YU7AZK, dok u MZ Kulpin nismo uspeli sa PPS, zbog nedostatka prostorija.


U saradnji sa Radio klubom Braća Stojaković iz Bačke Palanke organizujemo tri uspešna druženja radioamatera, povodom 10. jula, Dana Saveza radioamatera i dana rodjenja Nikole Tesle, gde je bilo više od 600 učesnika.
Zadnjih nekoliko godina smo zabeležili naročite uspehe na UKT takmičenjima na 144 MHz u kategoriji do 30 W, Majski kontest i Tesla memorijal a naročito tokom rada sa Fruške Gore kod sela Lug, lokator JN95SE a na nadmorskoj visini 260 metara.
U 2005. godini smo sagradili internu wireless mrežu na 2,4 GHz na koju su priključeni članovi kluba. Access point snage 0,1 W i kolinearna antena od 21 elemenata sa pojačanjem 10 dBi na predaji i wireless LAN PCI kartice 63 mW i biquad antena sa pojačanjem od 11 dBi na prijemu. Brzina intraneta je 11 Mbps.


U saradnji sa lokalnim vlastima učestvovali smo u obeležavanju 250 godišnjice dolaska Slovaka na ove prostore, gde smo radili sa pozivnim znakom YU250AJM a u 2005. godini i na obeležavanju 260 godišnjice, kada smo štampali i posebnu QSL kartu.

qsl


Iz ovog perioda treba spomenuti članove: Ondrej Murtin, Jan Cerovski, Dušan Sremac YT7MFU, Vesna Romić, Pavel Benka (4N7TA, sada YT7TA), Dragan Vujkov YT7XT, Jan Selski YU7SS, Pavel Sikora, Jaroslav Diviak, Jan Valentik, Ljuboš Medovarski, Slobodan Gajinov, Jan Petkovski, Stanislav Struhar, Andrej Lomen (YU7ONE), Ivan Lomen, Peter Forgač, Miroslav Belička (4N7NN, sada YT7MB), Paulina Topolska, Vladimir Pucovski ml., Jaroslav Grnja (YU7SLO), Miroslav Žila i Fero Hrubik. Od 2006. godine imamo tri nova mlada člana: Martin Pucovski, Miroslav Vujović i Ondrej Melih.