Kako podesiti N1MM Logger za rad u KT KUP-u SRS

N1MM Logger je poznati besplatni program za beleženje veza u takmičenjima. Počev od verzije 10.3.4 u programu je omogućeno da sam korisnik definiše sebi neki specifični kontest koji nije obuhvaćen spiskom podržanih takmičenja. Na listi YU0S je Ivan YT0U prikazao mogućnost kako treba podesiti N1MM Logger za rada u KT KUP-u SRS. Pošto mi neke stvari iz Ivanovog podešavanja nisu bile po volji, malo sam doterao potrebne fajlove i pripremio sam ovo uputstvo.

Pre početka, proverite verziju vašeg N1MM i po potrebi uradite update. Za rad u KT KUP-u potrebno je skinuti zip arhivu u kojoj se nalaze tri datotetke.

ktkup.zip


Arhivu raspakujte i prekopirajte fajl KTKUP.SEC u folder gde se nalazi N1MM logger (npr. C:\Program Files\N1MM Logger\ ) a druga dva fajla (KTKUP.UDC i KUP_CH.TXT) u folder UserDefinedContests unutar N1MM Logger foldera (npr: C:\Program Files\N1MM Logger\UserDefinedContests\ ).

Dopuna: U međuvremenu je N1MM logger evoluirao u N1MM Logger+. U novoj verziji logera korisnički fajlovi se više ne smeštaju u folderu programa N1MM Logger+. Korisnički fajlovi se smeštaju unutar USER naloga na Windows sistemu. Unutar foldera \Documents se prilikom instalacije logera formira folder \N1MM Logger+\. Korisnički fajlovi se smeštaju u foldere unutar ovog foldera. U slučaju KT KUP SRS takmičenja, fajlove iz zip arhive treba prekopirati u sledeće foldere:

fajl KUP_CH.TXT treba prekopirati u folder \CallHistoryFiles
fajl KTKUP.SEC treba prekopirati u folder \SupportFiles
fajl KTKUP.UDC treba prekopirati u folder \UserDefinedContests

Kada u N1MM Loggeru krenete da otvorite LOG za novo takmičenje, u spisku će se pojaviti i KTKUP. Kada odaberete KTKUP takmičenje, pre zatvaranja ovog prozora potrebno je još učitati moguće množitelje - registarske oznake preko opcije Import Section List. Na osnovu ove liste, program će proveravati reg. oznake da li su ispravne i neće prihvatiti vezu ako reg. oznaka nije postojeća. Spisak registarskih oznaka je u fajlu KTKUP.SEC .Zatim u polju Sent Exchange upisati 001 i vašu registarsku oznaku razdvojeno praznim mestom (npr. 001 NS ). Ovo je potrebno kako program ne bi računao i vlastitu reg. oznaku kao novi množitelj, kako je predviđeno propozicijama.Pre takmičenja se još može učitati lista stanica sa reg. oznakama (Call History) koju je objavio Goran YU1CF na YU0S listi iz menija Filei treba učitati datotetku KUP_CH.TXT iz foldera UserDefinedContests ili gde smo je već kopirali. Program će za znake sa ove liste ponuditi množitelj, ali naravno, treba i slušati šta korespodent daje kao množitelj, jer može biti da baš u ovom takmičenju stanica radi iz nekog drugog reg. područja :)

Nakon toga može da se krene sa radom. Program dozvoljava da se jedna stanica radi samo jednom unutar pola sata npr. od 18:00:00 do 18:29:59 pa onda može ponovo od 18:30:00 do 18:59:59 bez obzira na vrstu rada, pa ako neko zakasni da uloguje vezu iz prvog perioda i ona uđe u drugi period, neće moći uraditi tu stanicu u drugom periodu! Dakle podesite časovnike na kompu pre takmičenja i pazite na vreme!

Ukoliko želite pratiti koje ste množitelje uradili, otvorite prozor Multipliers, opcija Section. U sledećem periodu treba odabrati reset i current u prozoru multipliers. Evo izgleda mog ekrana N1MM Loggera dok sam pripremao ovaj tekst